Regler omkring afbestilling

Regler omkring afbestilling og andre nyttige oplysninger


Afbestilling i forbindelse med sygdom 

Med alle lejemål følger en obligatorisk afbestillingsordning. Ordningen dækker afbestilling som følge af at lejer selv, ledsagende personer disses ægtefæller, børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre dør, rammes af alvorligt ulykkestilfælde eller akut, alvorlig sygdom.

Personer der lider af en kronisk sygdom, falder uden for afbestillingsordningens dækningsområde, ligesom svangerskab og følger deraf ikke betragtes som sygdom. Ved afbestilling skal lejer straks kontakte udlejningsbureauet og samtidig sende en lægeattest med diagnose sammen med det gyldige lejebevis. Lægeattesten skal hos udlejningsbureauet i hænde inden lejemålet påbegyndes. I tilfælde af lovlig afbestilling tilbagesendes den indbetalte leje minus et administrationsgebyr på 4%. Påbegyndte lejemål, samt ekspeditionsgebyr, tilbagebetales ikke.


Afbestilling i øvrigt

Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler.

  • Indtil 90 dage før lejemålet begyndelse:
    Der beregnes et afbestillingsgebyr på 10% af huslejen - minimum DKK 400,-

  • 89 - 45 dage før lejemålets begyndelse:
    Der beregnes et afbestillingsgebyr på 25% af huslejen - minimum DKK 400,-

  • Senere end 45 dage før lejemålets begyndelse:
    Huslejen tilbageholdes 100%.

 Ved genudlejning refunderes lejebeløbet med fradrag af et afbestillinggebyr på 35% af totallejen - dog minimum DKK 400,-

- Afbestilling skal ske direkte til udlejningsbureauet, og skal være bekræftet fra bureauets side.
- Lejeaftalen kan overdrages til tredie person. Det er en forudsætning, at dette meddeles udlejningsbureauet skriftligt, og at lejeaftalen er til rettet tredje persons navn, inden lejemålets start.
- Påbegyndte lejemål, samt ekspeditionsgebyr, tilbagebetales ikke.