Her finder du en guide som kan hjælpe dig lidt på vej

Affald

I højsæsonen bliver affaldet hentet ugentligt men ikke helt så ofte i før- eller eftersæsonen. Supplerende skraldeposer kan købes på udlejningsbureauet. Papir og pap, blade og glas sorteres separat. De respektive beholdere er placeret på en central plads i sommerhusområdet eller ved købmandsbutikken. 

 

Alarmcentral

Alarmcentral, ambulance og brandbiler tilkaldes ved 112.

Politi tilkaldes ved 114.

 

Alkohol og tobak

Aldersgrænsen for køb af spiritus (under 16,5%), vin og øl i Danmark er 16 år, mens den er 18 år for køb af spiritus over 16,5% og tobak. Tobaksvarer må ikke sælges til personer under 16 år. 

  

Badesikkerhed

Det er dejligt at bade ved stranden, men for din egen sikkerheds skyld, er der nogle simple baderegler som bør følges.

Rådet for større badesikkerhed, opfordrer til at følgende retningslinjer følges:

 1. Lær at svømme og springe rigtigt.
 2. Bad aldrig alene.
 3. Bad kun hvor det er tilladt.
 4. Gå kun ud til navlen.
 5. Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok.
 6. Svøm langs kysten.
 7. Bad aldrig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet.
 8. Gå op, når du begynder at fryse.

Læg mærke til de små grønne skilte med strandnumre, der står i kanten af klitten. Nummeret bruges ved nødstilfælde. Når redningsmandskabet modtager nummeret, så ved de præcist hvor ulykken er sket og derved mindskes risikoen for, at der spildes kostbar tid, på at køre forkert.

 

Badeulykke

Ved en badeulykke skal alarmcentralen alarmeres på telefon 112. Her er det vigtigt at oplyse følgende:

 1. Hvor ulykken er sket.
 2. Hvad er der sket.
 3. Hvor mange er der kommet til skade.
 4. Hvor ringer du fra.

 

Hestehuller

Pas på Hestehuller. Et hestehul er et hul eller en rende i en revle, hvor vandet med stærk strøm løber tilbage til det store dybe hav.

Man finder oftest hestehuller ude på revlen, der hvor vandet virker mest roligt og tillokkende.

Hvis du falder i et hestehul og bliver taget af strømmen, så må du ikke kæmpe imod. Du skal lade dig føre med strømmen indtil den igen aftager i styrke. Svøm derefter ind imod det urolige vand, hvor du finder bunden igen.

  

Hvad skal vi medbringe:

Følgende bør medtages hjemmefra til jeres ferie:

 • sengetøj dvs. sengelinned og pudebetræk, samt lagen
 • håndklæder, karklude
 • rengøringsklude, rengøringsmidler

Der findes ingen basisfødevarer i feriehusene og derfor anbefales det at medbringe:

 

Bankernes hæveautomat

Bankerne i Danmark er kontantfrie. Valutaveksling er ikke muligt her.

Bankernes hæve - og/eller vekselautomater kan benyttes alle ugens dage , hele døgnet.

 

Benzinstationer

Benzinstationerne ligger tæt i Danmark, og de fleste internationale mærker er repræsenteret.

Mange har selvbetjening, hvor der kan betales med kreditkort

 

Booking af den næste ferie

Såfremt I skulle være interesseret i et bestemt Toppen- feriehus  , så skal I blot kontakte os om det pågældende hus bliver udlejet igen samt om det er ledigt. Det er altid muligt at få en option for det ønskede hus.

 

Brændeovn

Brændeovnen kan være med til at nedsætte strømforbruget, hvis der er elvarme i huset, men det er vigtigt at man fyrer rigtigt i brændeovnen. Dette for at undgå partikelforurening, som er et stort miljømæssigt problem, da partikler kan forårsage sygdom i luftvejene, allergi, kræft og hjertekarsygdomme med mere.

Miljøstyrelsen har udarbejdet fire enkle råd om korrekt fyring i brændeovn, således at luftforureningen mindskes:

 1. Brug rent og tørt træ. Vådt træ giver meget røg og dårlig forbrænding.
 2. Fyr aldrig med affald, i form af reklamer, magasiner, mælkekartoner, pap eller træ som er malet eller behandlet.
 3. Træ som er fundet i strandkanten må aldrig bruges.
 4. Sørg for rigeligt luft. For lidt luft giver mange sundhedsskadelige partikler.
 5. Tænd op med pindebrænde, optændingsblokke eller lidt avispapir, så ilden hurtigt kan få fat. Skru først ned for luften når flammerne er blevet blålige.
 6. Fyr lidt ad gangen. Ilden skal have fat i brændslet, således at temperaturen hurtigt bliver høj.
 7. Hver gang der lægges brænde ind, skal der skrues op for luften indtil de mørkegule flammer er væk.
 8. Gå ud og tjek. Røgen skal være næsten usynlig. Hvis der er for meget røg, og det lugter grimt, gør du sandsynligvis noget forkert. Tjek at der er luft nok, og at træet er egnet til brændeovn.

 

Butikkernes åbningstider

De fleste butikker holder åbent mandag-fredag fra ca. kl.10.00 - 17.30. Og lørdage fra kl.10.00-13.00.  Supermarkeder har for det meste åbent til kl. 21.00 alle dage. 

I sommersaisonen kan der være udvidet åbningstider i butikkerne.

 

Drikkevand

I Danmark der en god vandkvalitet, og vandet kan drikkes fra hanen.

 

Fisketegn

Mange turister medbringer fiskestangen på ferien, men husk at fiskeri fra mole, strand og fiskekutter kræver et fisketegn.
Som hovedregel skal alle personer mellem 18 og 65 år, der driver lystfiskeri i Danmark have et gyldigt fisketegn.
Lystfisketegnet er personligt, og kvitteringen skal medbringes under fiskeriet sammen med legitimation.
Lystfisketegnet kræves for fiskeri i saltvandsområder på dansk fisketerritorium eller i naturlige ferske vande samt i kanaler, grøfter og lignende kunstigt frembragte ferske vande, der indgår som led i eller træder i stedet for dele af et naturligt vandløbssystem

Der findes to typer fisketegn: et lystfisketegn og et fritidsfiskertegn.

Lystfisketegnet giver ret til at fiske med lette håndredskaber, fx fiskestang, mens fritidsfiskertegnet også giver tilladelse til at fiske med fast stående redskaber som fx ruser.
I ferske vande skal ejeren af fiskevandet give tilladelse til fiskeri, selvom man har købt lystfisketegn.

Lystfisketegn kræves ikke for:

 1. Personer der ikke er fyldt 18 år.
 2. Personer der er fyldt 65 år.
 3. Fiskeri i put-and-take søer.
 4. Fritidsfiskere, der har et gyldigt fritidsfisketegn.
 5. Ejeren (med husstand) af den grund som ligger nærmest fiskevandet.

Lystfisketegn kan bestilles online på www.fisketegn.dk

 

Færdselsregler i Danmark

Nedenstående punkter, er nogle af de vigtigste færdselsregler i Danmark.

 1. Det er obligatorisk at køre med lys (nærlys, kørelys eller tågelys) om dagen
 2. Det er ikke tilladt at tale i håndholdt mobiltelefon og samtidig køre i bil i Danmark.
 3. Ved alkoholindtagelse er højest tilladte grænse 0,5 promille
 4. Det er påbudt at bruge sikkerhedssele.


Hastighedsbegrænsninger i Danmark

For personbiler, varebiler og motorcykler er de generelle fartgrænser: 

 • 50 km/t i tættere bebygget område
 • 80 km/t uden for tættere bebygget område
 • 80 km/t på motortrafikveje. 90 km/t kan være tilladt, hvis det er vist med skiltning
 • 130 km/t på motorveje. Grænsen kan dog være 110 km/t, 100 km/t eller 90 km/t på nogle strækninger.

Der kan gælde andre fartgrænser på vejene, som du skal følge. Hold altid øje med skiltningen, og kør efter forholdene. Uanset hvad der står på fartskiltene. 

Har du trailer bag din bil, må du højst køre 70 km/t på landeveje og 80 km/t på motorveje

I Danmark er der højretrafik, hvilket betyder, at der altid skal overhales venstre om.

 

 

Hundeskov

I Danmark findes der mange hundeskove, hvor hundene må færdes uden snor. Klik dig videre her og find en oversigt over hundeskove i Danmark. Hvis I vil vide mere omkring regler med hunde i naturen, så kan du finde dem på naturstyrelsens hjemmeside.

 

Kystadgang

Den frie adgang har visse begrænsninger. Benyt altid de eksisterende stier under færdsel i klitområder for at beskytte vegetationen og hindre sandflugt.
Det er ikke tilladt at slå telte op på stranden.
Bloker ikke veje og stier, men parker efter de givne anvisninger. Dette gælder især i plantageområder. Det er i alles interesse, at ambulance og brandbil kan komme frem, hvis uheldet er ude.
Vær i øvrigt opmærksom på lokal skiltning, der orienterer om særlige forhold/forbud for området.

 

Lægehjælp akut

Udenfor lægernes åbningstid kan lægevagten kontaktes på tlf. (+45) 70 15 03 00 fra kl. 16.00-kl. 8.00 )

https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/akut-sygdom

 

Parkering

Parkering og standsning er som hovedregel tilladt i højre side af vejen, men parkering er forbudt på hoved- og motorveje.

Følgende steder er der parkering forbudt:

 • Fuldt optrukne midterlinier, og afstanden fra afmærkningen til bilen er under 3 meter
 • Mindre end 5 meter før et fodgængerfelt eller ved en cykelstiudmunding, samt 10 meter før et vejkryds.
 • På cykelstier og i fodgængerovergange.
 • Ved busstoppesteder hvor kantstenen er malet gul, eller indenfor en afstand af 12 meter fra et busstopskilt.

Ofte skal der betales parkeringsafgift både på p-pladser eller i parkeringshuse. Parkeringsbillet købes i opstillede standere på parkeringspladsen. På parkeringspladser hvor der er angivet tidsbegrænsning, skal parkeringsskiven stilles. 

 

Postbutikker

Der findes forskellige steder i området, bl.a. i supermarkeder, hvor man kan hente og indlevere postpakker og brevforsendelser, købe frimærker.

 

Reklamation

Skader og mangler på den lejede feriebolig skal anmeldes omgående på ankomstdagen eller efter skadens opståen.  Udlejningsbureauet er pligtig til, straks efter modtagelsen af en klage over skader og mangler, at få dette udbedret. Hvis anmeldelsen sker senere, kan udlejningsbureauet ikke gøres ansvarlig herfor. Hvis skader eller mangler som er anmeldt inden for tidsfristen, ikke kan udbedres i lejeperioden, er lejer berettiget til et forholdsmæssigt afslag. Udlejningsbureauet forbeholder sig ret til at foretage omplacering af lejer til et andet tilsvarende feriehus.

I tilfælde af funktionssvigt på opvaskemaskine, vaskemaskine, mikroovn, TV, radio o. lign., kan der ikke gøres krav på reduktion i lejen, ligesom cykler, både o. lign. er ekstraudstyr som ikke har indflydelse på prisen, så fejl eller mangler ved disse kan ikke medføre krav om reduktion i lejen. Yderligere erstatning af nogen art er udelukket.

 

Rygning

Der er indført generelt rygeforbud i Danmark. Det betyder, at der ikke længere må ryges indendørs på offentlige steder, medmindre det foregår i særligt indrettede rygerum eller rygekabiner, eller stedet kun benyttes af én person ad gangen. 

Det er ikke tilladt at ryge i ferieboligen. 

 

Sommertid

Den danske sommertid starter den sidste søndag i marts, og slutter den sidste søndag i oktober.

 • Sommertiden starter kl. 02:00 (natten mellem lørdag og søndag), idet klokken skal stilles frem til kl. 03:00, dvs. at uret skal stilles en time frem.
 • Vintertiden starter kl. 03:00 (natten mellem lørdag og søndag), idet klokken skal stilles tilbage til kl. 02:00, dvs. at uret skal stilles en time tilbage.

 

Spabad

Venligst overhold de gældende baderegler som findes i huset. 

 

Toldregler

Hvilke varer må indføres på ferien i Danmark, og hvor meget må der medbringes. Læs mere inde på SKATs hjemmeside.

 

Valuta

I Danmark er valutaen danske kroner, men mange steder modtages der også euro, men ofte kun sedler, og evt. byttepenge er i danske kroner. På valutaomregneren kan du se den aktuelle valutakurs og evt. benytte valutaberegneren.

 

Vejdirektoratet

Der er stor tradition for kødannelse på de mest anvendte veje, når vi er i de store ferieuger. Hvis I ønsker at forhøre jer nærmere om kødannelse og om de aktuelle trafik- og vejforhold, så kig på vejdirektoratets hjemmeside

Vejr 

Hvis I ønsker at holde jer opdateret med hensyn til vejrprognoserne så kan I kigge på dmi