Tjen penge på dit feriehus

Beregningsmodeller

Der er forskellige beregningsmodeller hvoraf 40%-modellen er den mest benyttede og foretrukken:

Fast fradrag (40% modellen)

Denne model bygger på et fast fradrag i lejeindtægten.

Hvis du vælger denne metode, er de første 46.100 kroner af indtægten skattefri i 2024.

Al indtægt over de 46.100 kroner kan du fratrække yderligere 40%.

Det resterende beløb beskattes som kapitalindkomst.


Fast fradrag på 40%

Bruttolejeindtægt Kr.      72.000
+ strøm, olie, telefon m.m. Kr.        8.000
Samlet lejeindtægt Kr.      80.000
Skattefrit fradrag / Bundfradrag Kr.     -46.100
(Lejeindtægt - bundfradrag) Kr.      33.900
- fradrag på 40% Kr.     -13.560

Til beskatning (som kapitalindkomst) (33.900 - 13.560)

Skat ved negativ kapitalindkomst 42,7%

FORTJENESTE EFTER SKAT (80.000-8.685,00)

Kr.

Kr.

Kr.

     20.340

       8.685

71.315,00


Ejendomsværdiskat og renteudgifter

Du betaler fuld ejendomsværdiskat af feriehuset.

Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst som negativ kapitalindkomst.

Regnskabsmæssigt fradrag

Hvis du selv bruger feriehuset, men samtidigt lejer ud i et større omfang, kan du vælge at lave en regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter.

Du får derved fradrag for de faktiske udgifter men til gengæld ikke noget bundfradrag.

Ved valg af denne metode kan der fratrækkes andele af udgifterne i forhold til udlejningslængden.

Er huset f.eks. udlejet i 20 uger, kan der fratrækkes 20/52 andele af udgiften.

Til udgifter regnes vedligeholdelses- og afskrivningsbeløb vedr. inventar, ejendomsskatter, forsikring og forbrug.

Restbeløbet beskattes som kapitalindkomst.

 

Bruttolejeindtægt inkl. el m.m. Kr. 75.000
Udgiften til el m.m. Kr. - 5.000
Forsikringer Kr. - 1.500
Afskrivning af inventar Kr. - 1.500
Vedligeholdelse af inventar Kr. - 5.000
Andel af ejendomsskat Kr. - 1.500
  Kr. - 14.500
Til beskatning (som kapitalindkomst)   Kr.   60.500


Ejendomsværdiskatten nedsættes forholdsmæssigt

Er du i tvivl om, hvilken metode du skal vælge, vil 40 % reglen nok være at anbefale, da der ikke skal gemmes kvitteringer mv. for afholdte udgifter.

40 % reglen vil løbende give et pænt fradrag, som nok i de fleste tilfælde kan dække de udgifter, der er forbundet med udlejningen.