Tjen penge på dit feriehus

Så meget kan du tjene: I 2023 er bundfradraget 44.500 kr. når du udlejer dit feriehus gennem et udlejningsbureau. Indberetningen til SKAT påhviler Toppen af Danmark - feriehuse.dk. Det eneste du selv skal gøre er, at kontrollere tallene når din årsopgørelse fra SKAT er klar.

Beregningsmodeller

Der er forskellige beregningsmodeller hvoraf 40%-modellen er den mest benyttede og foretrukken:

Fast fradrag (40% modellen)

Denne model bygger på et fast fradrag i lejeindtægten.

Hvis du vælger denne metode, er de første 44.500 kroner af indtægten skattefri i 2023.

Al indtægt over de 44.500 kroner kan du fratrække yderligere 40%.

Det resterende beløb beskattes som kapitalindkomst.

Fast fradrag på 40%

Bruttolejeindtægt Kr.      72.000
+ strøm, olie, telefon m.m. Kr.        8.000
Samlet lejeindtægt Kr.      80.000
Skattefrit fradrag / Bundfradrag Kr.     -44.500
(Lejeindtægt - bundfradrag) Kr.      35.500
- fradrag på 40% Kr.     -14.200

Til beskatning (som kapitalindkomst) (35.500 - 14.200)

Skat ved negativ kapitalindkomst 42,7%

FORTJENESTE EFTER SKAT (80.000-9.095,00)

Kr.

Kr.

Kr.

     21.300

       9.095

70.905,00

                                                                                                                                                                        Ejendomsværdiskat og renteudgifter

Du betaler fuld ejendomsværdiskat af feriehuset.

Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst som negativ kapitalindkomst.

Regnskabsmæssigt fradrag

 

Hvis du selv bruger feriehuset, men samtidigt lejer ud i et større omfang, kan du vælge at lave en regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter.

Du får derved fradrag for de faktiske udgifter men til gengæld ikke noget bundfradrag.

Ved valg af denne metode kan der fratrækkes andele af udgifterne i forhold til udlejningslængden.

Er huset f.eks. udlejet i 20 uger, kan der fratrækkes 20/52 andele af udgiften.

Til udgifter regnes vedligeholdelses- og afskrivningsbeløb vedr. inventar, ejendomsskatter, forsikring og forbrug.

Restbeløbet beskattes som kapitalindkomst.

 

Bruttolejeindtægt inkl. el m.m. Kr. 75.000
Udgiften til el m.m. Kr. - 5.000
Forsikringer Kr. - 1.500
Afskrivning af inventar Kr. - 1.500
Vedligeholdelse af inventar Kr. - 5.000
Andel af ejendomsskat Kr. - 1.500
  Kr. - 14.500
Til beskatning (som kapitalindkomst)   Kr.   60.500

Ejendomsværdiskatten nedsættes forholdsmæssigt.

Er du i tvivl om, hvilken metode du skal vælge, vil 40 % reglen nok være at anbefale, da der ikke skal gemmes kvitteringer mv. for afholdte udgifter.

40 % reglen vil løbende give et pænt fradrag, som nok i de fleste tilfælde kan dække de udgifter, der er forbundet med udlejningen.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev via formularen nedenfor og modtag:

Eksklusive tilbud ● Inspiration til din næste ferie ● Nyheder før alle andre og meget mere


Tilmeld