A - Z Guide - Nyttige tips til ferien

Vi har forsøgt at lave en A - Z  Guide - Nyttige tips til ferien, som kan være gode at have ved hånden når man holder ferie eller lejer feriehus i Danmark, men ellers er I selvfølgelig også altid velkomne til at kontakte de lokale udlejningsbureauer.

Her finder du en guide som kan hjælpe dig lidt på vej

Affald

I højsæsonen bliver affaldet hentet ugentligt men ikke helt så ofte i før- eller eftersæsonen. Supplerende skraldeposer kan købes på turistkontoret. Papir og pap, blade og glas sorteres separat. De respektive beholdere er placeret på en central plads i sommerhusområdet eller ved købmandsbutikken. Batterier kan afleveres på turistkontoret og farligt affald på en lokal genbrugsplads.

Alarmcentral

Alarmcentral, ambulance og brandbiler tilkaldes ved 112.

Politi tilkaldes ved 114.

 

Alkohol og tobak

Aldersgrænsen for køb af spiritus (under 16,5%), vin og øl i Danmark er 16 år, mens den er 18 år for køb af spiritus over 16,5% og tobak. Øl og vin er hyldevarer i supermarkeder, mens spiritus normalt købes ved en særlig skranke, hvor der også sælges cigaretter og andre kioskvarer, eller ved selve betalingskassen.

  

Badesikkerhed

Det er dejligt at bade ved stranden, men for din egen sikkerheds skyld, er der nogle simple baderegler som bør følges.

Rådet for større badesikkerhed, opfordrer til at følgende retningslinjer følges:

 1. Lær at svømme og springe rigtigt.
 2. Bad aldrig alene.
 3. Bad kun hvor det er tilladt.
 4. Gå kun ud til navlen.
 5. Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok.
 6. Svøm langs kysten.
 7. Bad aldrig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet.
 8. Gå op, når du begynder at fryse.

Læg mærke til de små grønne skilte med strandnumre, der står i kanten af klitten. Nummeret bruges ved nødstilfælde. Når redningsmandskabet modtager nummeret, så ved de præcist hvor ulykken er sket og derved mindskes risikoen for, at der spildes kostbar tid, på at køre forkert.

 

Badeulykke

Ved en badeulykke skal alarmcentralen alarmeres på telefon 112. Her er det vigtigt at oplyse følgende:

 1. Hvor ulykken er sket.
 2. Hvad er der sket.
 3. Hvor mange er der kommet til skade.
 4. Hvor ringer du fra.

 

Hestehuller

Pas på Hestehuller. Et hestehul er et hul eller en rende i en revle, hvor vandet med stærk strøm løber tilbage til det store dybe hav.

Man finder oftest hestehuller ude på revlen, der hvor vandet virker mest roligt og tillokkende.

Hvis du falder i et hestehul og bliver taget af strømmen, så må du ikke kæmpe imod. Du skal lade dig føre med strømmen indtil den igen aftager i styrke. Svøm derefter ind imod det urolige vand, hvor du finder bunden igen.

  

Hvad skal vi medbringe:

Følgende bør medtages hjemmefra til jeres ferie:

 • sengetøj dvs. sengelinned og pudebetræk, samt lagen
 • håndklæder, karklude
 • rengøringsklude, rengøringsmiddel
 • toiletpapir
 • køkkenrulle

 

Der findes ingen basisfødevarer i feriehusene og derfor anbefales det at medbringe:

 • mel
 • sukker
 • salt og peber
 • ris, pasta
 • krydderier, olie

 

Bankernes åbningstider

Bankernes åbningstider er på hverdage kl. 10.00 -16.00, på torsdage har de fleste banker udvidet åbningstid kl. 10.00 - 17.30.

Bankerne har lukket lørdage og søndage.

Bankernes udendørs hæve - og/eller vekselautomater kan benyttes alle ugens dage, nogle af dem er åbne 24 timer i døgnet, andre kl. 6.00 - 2.00.

 

Benzinstationer

Benzinstationerne ligger tæt i Danmark, og de fleste internationale mærker er repræsenteret.

De fleste benzinstationer har selvbetjening med åbningstid alle dage fra ca. kl. 7.00 - 22.00.

En del har døgnåbent med pengeautomater, der accepterer dansk valuta i sedler og kreditkort.

 

Booking af den næste ferie

Såfremt I skulle være interesseret i et bestemt feriehus fra vores bureau, så skal I blot spørge på turistbureauet, om det pågældende hus bliver udlejet igen samt om det er ledigt. Det er altid muligt at få en option for det ønskede hus.

 

Brændeovn

Brændeovnen kan være med til at nedsætte strømforbruget, hvis der er elvarme i huset, men det er vigtigt at man fyrer rigtigt i brændeovnen. Dette for at undgå partikelforurening, som er et stort miljømæssigt problem, da partikler kan forårsage sygdom i luftvejene, allergi, kræft og hjertekarsygdomme med mere.

Miljøstyrelsen har udarbejdet fire enkle råd om korrekt fyring i brændeovn, således at luftforureningen mindskes:

 1. Brug rent og tørt træ. Vådt træ giver meget røg og dårlig forbrænding.
 2. Fyr aldrig med affald, i form af reklamer, magasiner, mælkekartoner, pap eller træ som er malet eller behandlet.
 3. Træ som er fundet i strandkanten må aldrig bruges.
 4. Sørg for rigeligt luft. For lidt luft giver mange sundhedsskadelige partikler.
 5. Tænd op med pindebrænde, optændingsblokke eller lidt avispapir, så ilden hurtigt kan få fat. Skru først ned for luften når flammerne er blevet blålige.
 6. Fyr lidt ad gangen. Ilden skal have fat i brændslet, således at temperaturen hurtigt bliver høj.
 7. Hver gang der lægges brænde ind, skal der skrues op for luften indtil de mørkegule flammer er væk.
 8. Gå ud og tjek. Røgen skal være næsten usynlig. Hvis der er for meget røg, og det lugter grimt, gør du sandsynligvis noget forkert. Tjek at der er luft nok, og at træet er egnet til brændeovn.

 

Butikkernes åbningstider

De fleste forretninger kan holde åbent mandag-torsdag fra ca. kl.10.00 - 18.00.

Generelt holder indkøbscentre åbent fra kl. 8.00 til kl.19.00 eller 20.00 på alle hverdage.

Lørdag lukker forretningerne kl.12.00 eller 13.00, og de fleste supermarkeder kl.14.00.

Alle butikker kan holde åbent den første søndag i måneden samt alle søndage i december før juleaftensdag.

På søndage kan der holdes åbent fra kl.10.00 - 17.00 dog kl.10.00 - 20.00 den sidste søndag før juleaftensdag.

Såfremt den første søndag i en måned falder på en helligdag eller Grundlovsdag bortfalder den helt.

 

Drikkevand

I Danmark der en rigtig god vandkvalitet, og vandet kan drikkes fra hanen.

 

Fisketegn

Mange turister medbringer fiskestangen på ferien, men husk at fiskeri fra mole, strand og fiskekutter kræver et fisketegn.
Som hovedregel skal alle personer mellem 18 og 65 år, der driver lystfiskeri i Danmark have et gyldigt fisketegn.
Lystfisketegnet er personligt, og kvitteringen skal medbringes under fiskeriet sammen med legitimation.
Lystfisketegnet kræves for fiskeri i saltvandsområder på dansk fisketerritorium eller i naturlige ferske vande samt i kanaler, grøfter og lignende kunstigt frembragte ferske vande, der indgår som led i eller træder i stedet for dele af et naturligt vandløbssystem

Der findes to typer fisketegn: et lystfisketegn og et fritidsfiskertegn.

Lystfisketegnet giver ret til at fiske med lette håndredskaber, fx fiskestang, mens fritidsfiskertegnet også giver tilladelse til at fiske med fast stående redskaber som fx ruser.
I ferske vande skal ejeren af fiskevandet give tilladelse til fiskeri, selvom man har købt lystfisketegn.

Lystfisketegn kræves ikke for:

 1. Personer der ikke er fyldt 18 år.
 2. Personer der er fyldt 65 år.
 3. Fiskeri i put-and-take søer.
 4. Fritidsfiskere, der har et gyldigt fritidsfisketegn.
 5. Ejeren (med husstand) af den grund som ligger nærmest fiskevandet.

Fiskeridirektoratet har givet ca. 200 salgssteder tilladelse til at sælge lystfisketegn.
Det drejer primært om turistkontorer, campingpladser og butikker med fiskegrej.

Følgende typer af lystfisketegn kan købes: dagskort, ugekort og årskort.

Hvis man er interesseret i at komme på havet og fiske, så kan det lokale turistbureau være behjælpelige med at finde kuttere samt telefonnumre på arrangører af lystfisketure.

 

Færdselsregler i Danmark

Nedenstående punkter, er nogle af de vigtigste færdselsregler i Danmark.

 1. Det er obligatorisk at køre med lys (nærlys, kørelys eller tågelys) om dagen
 2. Det er ikke tilladt at tale i håndholdt mobiltelefon og samtidig køre i bil i Danmark.
 3. Ved alkoholindtagelse er højest tilladte grænse 0,5 promille, hvilket svarer til ca. 2 genstande.
 4. Det er påbudt at bruge sikkerhedssele.


Hastighedsbegrænsninger i Danmark

For personbiler, varebiler og motorcykler er de generelle fartgrænser: 

 • 50 km/t i tættere bebygget område
 • 80 km/t uden for tættere bebygget område
 • 80 km/t på motortrafikveje. 90 km/t kan være tilladt, hvis det er vist med skiltning
 • 130 km/t på motorveje. Grænsen kan dog være 110 km/t, 100 km/t eller 90 km/t på nogle strækninger.

Der kan gælde andre fartgrænser på vejene, som du skal følge. Hold altid øje med skiltningen, og kør efter forholdene. Uanset hvad der står på fartskiltene. 

Har du trailer bag din bil, må du højst køre 70 km/t på landeveje og 80 km/t på motorveje

I Danmark er der højretrafik, hvilket betyder, at der altid skal overhales venstre om.

 

 

Hundeskov

I Danmark findes der mange hundeskove, hvor hundene må færdes uden snor. Klik dig videre her og find en oversigt over hundeskove i Danmark. Hvis I vil vide mere omkring regler med hunde i naturen, så kan du finde dem på naturstyrelsens hjemmeside.

Kystadgang

Den frie adgang har visse begrænsninger. Det er som udgangspunkt tilladt at begive sig til stranden ad veje og stier og hen over udyrkede arealer.
Det er ikke tilladt at slå sig ned eller at bade tættere end 50 meter fra private beboelsesbygninger.
Det er ikke tilladt at slå telte op på stranden.
På nogle få strande er bilkørsel tilladt, f.eks. i Løkken og Tversted. Her må bilen parkeres på stranden, mens man opholder sig der, men bilen må ikke stå natten over.
Bloker ikke veje og stier, men parker efter de givne anvisninger. Dette gælder især i plantageområder. Det er i alles interesse, at ambulance og brandbil kan komme frem, hvis uheldet er ude.
Benyt altid de eksisterende stier under færdsel i klitområder for at beskytte vegetationen og hindre sandflugt.
I sommerhalvåret skal hunde føres i snor. Vær i øvrigt opmærksom på lokal skiltning, der orienterer om særlige forhold/forbud for området.

 

Lægehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, så har lægehusene åbent i dagtimerne i tidsrummet:  8:00 – 16:00. Hvis der er brug for akut lægehjælp udenfor almindelig åbningstid, så kan lægevagten kontaktes på tlf. (+45) 70 15 03 00.

Åbningstider:
Hverdage fra kl. 16.00 – 8.00, lørdag, søndag og helligdage: åbent døgnet rundt.

 

Parkering

Parkering og standsning er som hovedregel tilladt i højre side af vejen, men parkering er forbudt på hoved- og motorveje.

Følgende steder er der parkering forbudt:

 • Fuldt optrukne midterlinier, og afstanden fra afmærkningen til bilen er under 3 meter
 • Mindre end 5 meter før et fodgængerfelt eller ved en cykelstiudmunding, samt 10 meter før et vejkryds.
 • På cykelstier og i fodgængerovergange.
 • Ved busstoppesteder hvor kantstenen er malet gul, eller indenfor en afstand af 12 meter fra et busstopskilt.

Ofte skal der betales parkeringsafgift både på p-pladser eller i parkeringshuse. Parkeringsbillet købes i opstillede standere på parkeringspladsen. På parkeringspladser hvor der er angivet tidsbegrænsning, skal parkeringsskiven stilles. Parkeringsskiver kan rekvireres på det lokale turistbureau – nogle steder mod gebyr.

 

Post

De lokale turistkontorer forhandler postkort, og er selvfølgelig også behjælpelige med porto og forsendelse af postkortene. Ellers er personalet også behjælpelige med åbningstider på det lokale postkontor.

 

Reklamation

Skader og mangler på det lejede feriehus må anmeldes inden 48 timer efter lejemålets begyndelse eller skadens opståen. Udlejningsbureauet er pligtig til, straks efter modtagelsen af en klage over skader og mangler, at få dette udbedret. Hvis anmeldelsen sker senere, kan udlejningsbureauet ikke gøres ansvarlig herfor. Hvis skader eller mangler som er anmeldt inden for tidsfristen, ikke kan udbedres i lejeperioden, er lejer berettiget til et forholdsmæssigt afslag. Udlejningsbureauet forbeholder sig ret til at foretage omplacering af lejer til et andet tilsvarende feriehus. I tilfælde af funktionssvigt på opvaskemaskine, vaskemaskine, mikroovn, TV, radio o. lign., kan der ikke gøres krav på reduktion i lejen, ligesom cykler, både o. lign. er ekstraudstyr som ikke har indflydelse på prisen, så fejl eller mangler ved disse kan ikke medføre krav om reduktion i lejen. Yderligere erstatning af nogen art er udelukket.

Dansk ret
Da feriehuset ligger i Danmark og hører under dansk ejendomsret, er det dansk ret der skal afgøre eventuelle retstvister. I tilfælde af en klagesag, der ikke kan løses, er udlejningsbureauet pligtig til skriftligt at henvise til muligheden for at klage til ankenævnet. Er du utilfreds med leje af et feriehus, skal du først rette henvendelse til det lokale bureau. Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning http://www.fbnet.dk/danmark/fbnet-forside eller via EU’s klageplatform https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DA

 

Rygning

Der er indført generelt rygeforbud i Danmark. Det betyder, at der ikke længere må ryges indendørs på offentlige steder, medmindre det foregår i særligt indrettede rygerum eller rygekabiner, eller stedet kun benyttes af én person ad gangen. Til offentlige steder hører også serveringssteder. Der må følgelig ikke ryges på serveringssteder, medmindre der er indrettet rygerum eller rygekabiner. Der må ikke serveres eller medbringes mad eller drikkevarer i rygerum eller rygekabiner på serveringssteder. Det er fortsat muligt at ryge indendørs på små værtshuse og udskænkningssteder, der har alkoholbevilling. Hvad angår hotelværelser til overnattende gæster, er det hotellet selv, der bestemmer, om rygning er tilladt eller ej. Det er ikke tilladt at ryge i taxaer eller i den kollektive trafik.

 

Sommertid

Den danske sommertid starter den sidste søndag i marts, og slutter den sidste søndag i oktober.

 • Sommertiden starter kl. 02:00 (natten mellem lørdag og søndag), idet klokken skal stilles frem til kl. 03:00, dvs. at uret skal stilles en time frem.
 • Vintertiden starter kl. 03:00 (natten mellem lørdag og søndag), idet klokken skal stilles tilbage til kl. 02:00, dvs. at uret skal stilles en time tilbage.

 

Spabad

Har feriehuset et spabad skal man regne med, at der ind i mellem vil komme rengøringspersonale eller ejeren selv, for at kontrollere teknik og vandkvalitet, sådan at den optimale udnyttelse er sikret. Venligst overhold de gældende baderegler som findes i huset. 

 

 

Tips fra Feriehus Udlejningsbureauet

Vi har mere end 30 års erfaring inden for feriehusudlejning og har et enormt lokalkendskab. 

 

Toldregler

Hvilke varer må indføres på ferien i Danmark, og hvor meget må der medbringes. Læs mere inde på SKATs hjemmeside.

 

Valuta

I Danmark er valutaen danske kroner, men mange steder modtages der også euro, men ofte kun sedler, og evt. byttepenge er i danske kroner. På valutaomregneren kan du se den aktuelle valutakurs og evt. benytte valutaberegneren.

 

Vejdirektoratet

Der er stor tradition for kødannelse på de mest anvendte veje, når vi er i de store ferieuger.

Hvis I ønsker at forhøre jer nærmere om kødannelse og om de aktuelle trafik- og vejforhold, så kig på vejdirektoratets hjemmeside

Vejret. Hvis I ønsker at holde jer opdateret med hensyn til vejrprognoserne så kan I kigge på dmi

Vejhjælp. Hvis der opstår problemer med bilen, og den ikke kan køre på værksted ved egen kraft, tilbyder Falck vejhjælp 24 timer i døgnet overalt i landet. Desuden findes der vejhjælpstelefoner på alle motorveje.

Telefon nr. Falcks vagtcentral:  70 10 20 30.

FDM kan yde teknisk og juridisk bistand til udenlandske bilister, som er medlemmer af nationale bil organisationer tilknyttet AIT: Forenede Danske motorejere (FDM) tlf. 0045/45 27 07 07, åbningstider: mandag til fredag kl. 9.00 - 17.00.

FDM hjælper medlemmer af udenlandske bil organisationer, ved henvendelse til FDM’s alarmcentral på telefon nr. 0045/45 88 00 25.

FDM’s søsterklub ADAC har et kontor i Danmark, der skal hjælpe nødstedte tysktalende turister fra Tyskland og Østrig. Turisterne kan få hjælp i forbindelse med tekniske problemer med bilen eller uheld. Derudover tager de sig af problemer som er opstået som følge af sygdom eller lignende.

ADAC’s nødhjælpscentral er først og fremmest til medlemmer af ADAC og ÖAMTC. Men i nødstilfælde kan tysktalende turister hjælpes videre. 

Telefon nr.0045/79 42 42 85 

Åbningstider: Alle dage året rundt fra kl. 8:30 – 18:00.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev via formularen nedenfor og modtag:

Eksklusive tilbud ● Inspiration til din næste ferie ● Nyheder før alle andre og meget mere


Tilmeld